АРХИВ 2017

Изложба от детски рисунки ще краси

етажите на Окръжен съд – Шумен

 

Произведенията са на участниците в конкурса „Съдебната палата през моите очи“. Темата беше поставена в края на месец септември. В рамките на два месеца в съдебната палата са получени общо 137 творби. 135 от тях са рисунки, получено е едно пано и една декорация с керемида. Председателят на ШОС София Радославова откри екзпозицията с думите „Днес за нас е празник. Тези красиви рисунки ни доставиха радост и удоволствие и внесоха позитивизъм в натовареното ни ежедневие“. В Окръжен съд- Шумен са получени рисунки от цялата област, като едни от първите, които пристигнаха са творби на учениците от ОУ “Христо Ботев“ в село Памукчии и ОУ “Панайот Волов“ в село Тодор Икономово.

 

Журито в състав Десислава Йорданова, съдебен деловодител, художниците  Александър Величков и Диян Евтимов раздели участниците в три възрастови групи. Голяма награда получи Илиян Илиев, ученик от 10 клас в СУ “Сава Доброплодни“  Шумен. Неговата рисунка ще бъде отпечатана на календара за 2018 година на ШОС.

 

Първа награда в категорията от 1 до 4 клас бе присъдена на Симона Александрова, ученичка от втори клас и представител на Арт школата към ОДК. Мартин Цолов, ученик в СУ“ Сава Доброплодни“ бе отличен в категорията на участниците от 5 до 7 клас. При най-големите бе отличена рисунката на Александър Димитров,  ученик в 11 клас и възпитаник на Арт школата към ОДК.

 

Изложбата от детски рисунки ще остане до края на годината в ОС- Шумен. Всички творби са снимани и ще бъдат поместени на интернет сайта на ШОС.

 

 

Рисунката спечелила първа награда в конкурса:

 

Победители в различните възрастови граници:

1 - 4 клас         5 – 8 клас      9 – 12 клас

Всички рисунки участвали в конкурса - част1
Всички рисунки участвали в конкурса - част2


П О К А Н А

 

         Окръжен съд – Шумен кани 24.11.2017г. от 11.30 часа всички магистрати и служители от съдебната палата, както и всички граждани да присъстват на официалното откриването на изложбата с ученически рисунки от конкурса „Съдебната палата през моите очи“ и награждаване на класираните на първите места участници.

         Детските творби ще бъдат изложени на ет. 3 в сградата на съдебната палата до 31.12.2017г. и  на сайта на Окръжен съд – Шумен.

         Всеки един от участниците при желание може да получи рисунката, с която е участвал в конкурса след 03.01.2018г.

         Очакваме Ви!


Прессъобщение

        

         Поредната инициатива на Окръжен съд – Шумен е провеждащата се днес дискусия. Съдии разглеждащи граждански и търговски дела от съдилищата в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, членове на адвокатския съвет на адвокатска колегия – Шумен, както и медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите, воден от Министерството на правосъдието ще дискутират  на тема „Практически проблеми и възможности за прилагане на медиацията като алтернативен способ за решаване на правни спорове в съдебния район на Окръжен съд – Шумен“.

         Целта е да се анализират възникващи в хода на медиацията проблеми и набелязването на адекватни мерки за по – широкото й приложение, като възможност за решаване на правни спорове.

 

 


Прессъобщение

 

         Съдия Емилия Василева от Върховния касационен съд е днес в  Окръжен съд – Шумен. Тя е лектор на провеждащото се регионално обучение на тема „Неравноправни клаузи при кредитни договори с потребител. Проблеми при прилагането на Закона за защита на потребителя.“

Окръжен съд – Шумен за пореден път е домакин и организатор на семинар по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, който се реализира в партньорство с Националния институт по правосъдие и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.

         Участници в обучението са съдии и съдебни помощници от съдилищата в  целия съдебен район. Те ще имат възможност да разискват и други практически проблеми от същината на тяхната работа. 

         Целта е чрез постоянни обучения да си повиши качеството и ефективността в правораздавателната дейност на магистратите.

 

 


Прессъобщение

        

  Днес 25.10.2017г. точно в 15.02 часа заместникът на административния ръководител и ръководител на наказателно отделение на Окръжен съд – Шумен съдия Мариана Георгиева в присъствието на съдиите от отделението чрез софтуерния продукт за случайно разпределение на делата разпредели образуваното в съда дело от общ характер по внесен от Окръжна прокуратура – Шумен обвинителен акт за трагедията на гара Хитрино. За докладчик по делото  – НОХД № 349/2017г.  бе определен съдия Румяна Райкова.

 


Окръжен съд – Шумен посреща делегация от висши немски магистрати

 

         Днес 24.10.2017г. Окръжен съд – Шумен посрещна делегация от Върховния областен съд – Нюрнберг, Германия. Това бе първото посещение на висшите немските магистрати в нашия град. Делегацията бе водена от д-р Кристоф Щрьоц – Президент на Върховния областен съд в Нюрнберг. Придружават го Заместник - председателя на съда г-н Манфред Швердтнер и съдия Валтраут Баейрлайн. Официалното посещение на немските магистрати в България е резултат от партньорството на Апелативен съд гр.Варна и Върховния областен съд в гр.Нюрнберг, чиито ръководства подновиха сътрудничеството между двете съдилища, датиращо от преди 12 години.

         На работната среща в Окръжен съд – Шумен заедно с  немските гости присъстваха г-жа Ванухи Арекелян – Административен ръководител и Председател на Апелативен съд – Варна и  заместникът на административния ръководител и ръководител на наказателно отделение в АС - Варна съдия Янко Янков. В началото на срещата с магистратите от окръжния съд и председателите на районните съдилища от Шуменския съдебен район, съдия София Радославова – Председател на Окръжен съд – Шумен представи кратка презентация за историята, развитието и настоящето на съда. Място в презентацията намери и кратка историческа справка за съдебната палата - знакова за града и паметник на културата. Гостите бяха запознати и с образователните, социални и културни дейности на нашия окръжен съд. Интерес предизвика последното начинание на Окръжен съд гр. Шумен - обявяването на конкурса за детска  рисунка на тема „Съдебната палата през моите очи“. Домакините от Окръжен съд – Шумен обещаха да изпратят календар за 2018г. с рисунката класирана на първо място да краси и кабинета на Президента на Върховния областен съд в Нюрнберг.

         Срещата продължи с обмен на информация за структурите, принципите и организацията на работа по отделения, системите за разпределение на делата в съдилищата и натовареността на съдиите от съдебен район Шумен и провинция Бавария.

         На финала Административният ръководител на ШОС г-жа София Радославова от името на целия съд подари на Върховния областен съд – Нюрнберг, Германия картина със сградата на съдебната палата в гр.Шумен – дело на шуменски художник.

         След срещата делегацията от Върховния областен съд в Нюрнберг и ръководството на Апелативен съд – Варна ще посетят първата българска столица Плиска, старопрестолен Велики Преслав и Мадарския конник.


Прессъобщение

        

         Днес 13.10.2017г. Окръжен съд – Шумен е домакин на регионално обучение на тема „Актуални въпроси по защитата на класифицираната информация в съдебната система.

Семинара се организира в партньорство на ШОС с Националния институт по правосъдие по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“.

         Лектор на  семинара е Д-р Невин Фети – съветник по правни въпроси в Администрацията на Президента на Република България.

         В обучението вземат участие административни ръководители, магистрати и служители от Апелативен район гр.Варна : Апелативен съд –Варна, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Търговище, Административен съд – Шумен, Районните съдилища в гр.Шумен, гр.Нови пазар, гр.Велики Преслав, Окръжна прокуратура – Шумен, ОСлО при ШОП и служители от ТД ДАНС – Шумен.

 

 


Окръжен съд – Шумен обявява конкурс за рисунка под надслов „Съдебната палата през моите очи“.

 

Конкурса е за ученици от всички възрастови групи от област Шумен. Няма ограничения за размер, стил и използвани материали.

 Рисунките на учениците ще се приемат до 15.11.2017г. на регистратурата на съда или по пощата на адрес: гр.Шумен, ул.“Съединение“ № 1, с получател  Окръжен съд – Шумен.

След крайната дата постъпилите рисунки  ще бъдат оценени с помощта на външни експерти в тази област.

 На класираните на първите места ще бъдат връчени предметни награди, а тази която заеме първото място, ще бъде сложена на календара на Окръжен съд гр.Шумен за 2018г. Всички участвали в конкурса рисунки ще бъдат изложени в кулоарите на съдебната палата за определен срок, както и на интернет страницата на съда.

Изпратени са покани за участие до всички училища в област Шумен.


Проект „ Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“  ще се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ в партньорство с Окръжен съд - Шумен и Районен съд – Шумен. Целите на проекта са  чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността  на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.

 

Информация за проекта


О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

ОБЯВА

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КАСИЕР“

В ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН

 

Извлечение от Протокол от 07.09.2017г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед No. РД-07-67/04.08.2017г. на Административния ръководител на Окръжен съд Шумен

 

I.            КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 

1. Цветана Иванова Минкова - 104т.
2. Емилияна Начкова Трифонова - 60т.
3. Женя Митева Христова - 55т.
4. Веселина Трендафилова Георгиева - 46т.
5. Румяна Георгиева Димитрова - 43т.
6. Елизара Емилова Колева - 25т.
7. Валентина Григорова Борисова – Раденкова - 24т.
8. Елена Панайотова Петкова – 20т.
9. Свежа Живкова Енева – 3 т.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   / п/ Йордан Димов

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ Ивалина Иванова

 

                                                                   2. /п/ Светлана Атанасова


Приложение № 1

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА „КАСИЕР“

В ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН

 

1.    Цветана Иванова Минкова

2.    Емилияна Начкова Трифонова

3.    Румяна Георгиева Димитрова

4.    Свежа Живкова Енева

5.    Елизара Емилова Колева

6.    Валентина Григорова Борисова - Раденкова

7.    Женя Митева Христова

8.    Елена Панайотова Петкова

9.    Веселина Трендафилова Георгиева

           

Втория и третия етап от конкурса – практически изпит и събеседване с комисията  ще се проведат на 07.09.2017г. като практическия изпит ще започне от  09.00 ч. в зала №12, ет. 4 на Съдебната палата, а събеседването от 13.00 ч. в зала №12, ет. 4 на Съдебната палата.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: п/ не се чете

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:1п/ не се чете

 

                                                                       2. п/ не се чете

 

 

 

 

 

                                                                                     Приложение № 2

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА „КАСИЕР“

В ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН

 

1.           Данаила Пенева Димитрова – липсва документ, удостоверяващ компютърна грамотност /изискването е изрично посочено в обявата/.

2.           Радина Кирилова Станева - липсва документ, удостоверяващ компютърна грамотност /изискването е изрично посочено в обявата/.

3.           Живка Василева Петкова - липсва документ, удостоверяващ компютърна грамотност /изискването е изрично посочено в обявата/ и удостоверение за липса на висящи наказателни производства.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п / не се чете

                                                          

                                               ЧЛЕНОВЕ:1. п/ не се чете

                                                                      

                                                                                                                          2. п / не се чете


ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН

 

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-07

 

№66/ 04.08.2017г.

 

София Радославова Административен ръководител - председател на Окръжен съд Шумен , на основание чл.86 ал.1, т.11  от Закона за съдебната власт във връзка с Заповед № РД-07 №64/28.07.2017г. и проведено събеседване на Административния ръководител – председател и Заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд гр. Шумен с класираните на първите три места кандидати за длъжността “Чистач в ШОС”

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

         І. За спечелил Конкурса за заемане на длъжността „Чистач“ - Виолета Желева Иванова.

ІІ. Да се сключи  трудово споразумение с кандидата, спечелил конкурса, като същата следва да заяви съгласието си за сключване на трудов договор в 3 дневен срок от датата на издаване на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да бъде качена на интернет страницата на ШОС и копие от същата да бъде поставено на информационното табло на входа на съдебната палата.

Съдебния администратор да уведоми лицето.

 

                                      СОФИЯ РАДОСЛАВОВА:

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                               ОКРЪЖЕН СЪД - ШУМЕН

 


О К Р Ъ Ж Е Н   СЪД – Г Р. Ш У М Е Н

 

О Б Я В Я В А

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

 

“ПРИСЛУЖНИК-ЧИСТАЧ”

 

В  ОС – ШУМЕН

 

                   Извлечение от Протокол №3 от 02.08.2017г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 07-50/12.06.2017г. на Административен ръководител на Окръжен съд гр. Шумен.

 

                            I. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

  1.  Надка Атанасова Белева – 82 т.

  2.  Виолета Желева Иванова - 73т.

  3.  Недялка Илиева Раденкова – 69т.     

  4.  Гинка Добрева Лалова – 49т.

  5.  Пенка Маринова Жекова – 43т.

6.    Вилма Руменова Илиева – 42т.

Теменужка Петрова Христова – 42т.

    

         Класираните кандидати на първите три места да се явят за събеседване с ръководството на съда на 04.08.2017г. от 11.00 ч. на четвърти етаж в сградата на съдебната палата.

 

                                               Предеседател: /п/ не се чете                                                     

                                               Членове: 1./п/ не се чете                                                

                                                              2. /п/ не се чете

 


Приложение № 1

 

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “ЧИСТАЧ”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

 

 

1. Вилма Руменова Илиева – е приложила всички документи;

2. Теменужка Петрова Христова  – е приложила всички документи;

3. Гинка Добрева Лалова  -  е приложила всички документи;

4. Виолета Желева Иванова – е приложила всички документи;

5. Пенка Маринова Жекова – е приложила всички документи;

6. Недялка Илиева Раденкова – е приложила всички документи;

7. Надка Атанасова Белева – е приложила всички документи;

8. Румяна Атанасова Златева - е приложила всички документи.

 

 

            С протокол №1/17.07.2017г. комисията за провеждане на конкурса реши да проведе събеседването с кандидатите на 02.08.2017г. от 09.00ч. в заседателна зала №12, ет. 4 на Съдебната палата.  

Класирането на кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло и в интернет страницата на съда 03.08.2017г.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п /не се чете                                                                        

              ЧЛЕНОВЕ:  /п/ не се чете                     

                      2 /п/ не се чете


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на  длъжност “Касиер”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността касиер се назначава лице, което:

Минимален размер на основна заплата - 537 лв. / 512 лв. + 25 лв. ранг/

Необходими документи за участие в конкурса:

    Писмено заявление /по образец, обявен на интернет страницата на съда/ (изтеглете оттук) за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

-          автобиография;

-          копие от лична карта;

-          копие от диплом за завършено образование;

-          копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

-          декларация Образец №1; (изтеглете оттук)

-          декларация Образец №2; (изтеглете оттук)

-          копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

-          свидетелство за съдимост;

-          служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи  наказателни производства от НСС;

-          здравно свидетелство за работа;

-          удостоверение от психиатър, че не страда от психични        разстройства и е психично здрав към момента на издаването.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на конкурса /практически изпит и събеседването/. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

Провеждането на конкурса ще се извърши на три етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – практически изпит;

Трети етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще представи протоколите с оценяването и класирането на Председателя на съда в 3 – дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, ще се обявят и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 Административното  ръководство на съда ще проведе събеседване с класираните на първите три места, за която дата и час ще бъдат уведомени лично.

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 304, Регистратура на ШОС до 17.00 ч. на  04.08.2017г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 054/850314 и на интернет страницата на ШОС.

 


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на  длъжност “Чистач”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността чистач се назначава лице, което:

 

-         да е пълнолетен български гражданин;

-         да има завършено средно образование ;

-         да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

-         да не страда от  психическо заболяване;

-         да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;

-         да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,  управител  или  изпълнителен  член  на  търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;

-         да не е народен представител;

-         да не е съветник в Общински съвет Шумен;

-         да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

-         да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.

Минимален размер на основна заплата - 478 лв. / 453 лв. + 25 лв. ранг/

Необходими документи за участие в конкурса:

    Писмено заявление /по образец, обявен на интернет страницата на съда/ (изтеглете оттук) за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

·         автобиография;

·         копие от лична карта;

·         копие от диплом за завършено образование;

·         копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

·         декларация Образец №1; (изтеглете оттук)

·         декларация Образец №2; (изтеглете оттук)

·         свидетелство за съдимост;

·         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи  наказателни производства от НСС;

·         здравно свидетелство за работа;

·         удостоверение от психиатър, че не страда от психични        разстройства и е психично здрав към момента на издаването.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на конкурса /събеседването/. Началото на конкурса не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

Провеждането на конкурса да се извърши на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще представи протоколите с оценяването и класирането на Председателя на съда в 3 – дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, ще се обявят и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 С класираният на първо място кандидат ще се сключи трудово споразумение при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 от КТ.

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 304, Регистратура на ШОС до 17.00 ч. на  14.07.2017г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 054/850314 и на интернет страницата на ШОС.

 


Приключи образователната програма в Окръжен съд – Шумен за учебната 2016/2017г

 

            С тържествено връчване на удостоверения приключи и учебната година в Окръжен съд – Шумен. Това е своеобразен финал на тазгодишния етап от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”, в която за трета година участва и Окръжен съд – Шумен. Програмата се осъществява по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

            Училище-партньор е СУ ”Йоан Екзарх Български” гр.Шумен. Лектори по програмата са съдии от Окръжен съд – Шумен, които в рамките на втория учебен срок изнасяха пред ученици от ІХ и Х класове лекции по теми като „Структура на съдебната власт”, „Представяне на професията съдия”, „Превенция срещу употреба на наркотични вещества”, „Трафик на хора” , „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие”.

            Последният  час за учебната година започна в 11.00 часа в сградата на съдебната палата. Съдиите Нели Батанова и Светлин Стефанов посрещнаха своите ученици от ІХб клас от СУ ”Йоан Екзарх Български” гр.Шумен в зала 9 на Окръжен съд – Шумен. В края на часа те получиха своите удостоверения, а на техният учител Ася Борисова  бе връчен плакет за участието на училището им в образователната програма.

            Оценката от тази дейност през изминалия учебен период дава основание на Окръжен съд – Шумен да си постави по-високи цели за следващата учебна година и да разшири провеждането на пилотната образователна програма сред по-широк кръг от ученици и в други училища в града.

 


В час по основи на правото

 

            Час по основи на правото бе проведен в Окръжен съд – Шумен днес. Ученици от 9а и 9б класове на СУ „Панайот Волов” гр.Шумен от специалността „Защита на информацията” заедно с преподавателя си по „Основи на правото” Иван Капралов посетиха съдебната палата в града. Те бяха посрещнати от административния ръководител и председател на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова. В рамките на един учебен час, учениците бяха запознати със структурата на съдебната власт на Република България, както и с правата на страните в съдебния процес. Обсъжданите теми бяха онагледени  с кратки видеоматериали. Присъстващите ученици се докоснаха  до историята на съдебната палата и имаха възможността да се разходят из нейните кулоари. Часът приключи с обща снимка пред най-голямата съдебна зала във внушителната и пълна с история сграда.

         Часът е час от програмата за обучение на деветокласниците и се провежда за поредна година, в рамките на традиционно доброто сътрудничество между СУ „Панайот Волов”  и Окръжен съд – Шумен.  


Ден на отворените врати се проведе в Окръжен съд – Шумен

 

         Днес 24.04.2017г. в съдебната палата Окръжен съд – Шумен и Окръжна прокуратура – Шумен проведоха съвместно Ден на отворените врати, традиционна ежегодна инициатива на органите на съдебната власт.

             Административните ръководители на двете институции - съдия София Радославова и прокурор Маргарита Георгиева посрещнаха в заседателна зала № 9 ученици от 10-ти клас на СУ „Панайот Волов” и СУ „Трайко Симеонов”  гр.Шумен.  По предварително изготвена програма, за да усетят атмосферата на съдебната зала, съдия Димчо Луков и прокурор Яна Николова влязоха в залата с тоги и разясниха на участниците основните функции на съда и прокурора в наказателното производство. Посещението на учениците продължи с прожектиране на симулативен наказателен процес и кратък филм за основните права на гражданите в качеството им на пострадали или свидетели в съдебния процес, които провокираха въпроси от страна на участниците във връзка в работата на правораздавателните органи.

            Учениците получиха сертификати от ШОС и ШОП за участието им в днешното мероприятие. На финала имаха възможност да се снимат в съдебната зала, облечени в съдийски и прокурорски тоги.


Окръжен съд – Шумен проведе първата си работна среща с представители на медиите

 

 

            На 12.04.2017г. Окръжен съд – Шумен проведе първата си работна среща с представители на национални и регионални медии.

            Повод за срещата бе предстоящият професионален празник на българските юристи и Ден на българската Конституция – 16 април.

            Срещата бе открита от Административния ръководител на ШОС, Председателя София Радославова.  „ Като съдии сме призвани да обслужваме обществения интерес, а съдът като институция трябва да бъде гарант за равното спазване на правата на гражданите, юридическите лица и държавата”, каза съдия София Радославова. „Нека са повече хората, които нямат нужда от закони, за да живеят законно” каза още тя цитирайки Платон. В навечерието на светлите християнски празници Възкресение Христово и на професионалния празник на юриста, новият председател на Окръжен съд – Шумен пожела на всички граждани да възкръснат в сърцата им добротата, любовта и толерантността, а на колегите си – търпение и мъдрост, които да ги водят и занапред в тяхната работа.

            Тази инициатива е една от първите стъпки в новата медийна политика на Окръжния съд под ръководството на съдия София Радославова.

            Срещата продължи с кратък курс по право. С две кратки лекции съдия Свилен Станчев от търговско отделение и Стилиян Стилиянов – съдебен помощник в наказателно отделение и връзки с медиите, запознаха журналистите с основни принципи и понятия в гражданския и наказателния процес. В изложенията им намериха място още и видовете дела, разглеждани от съдилищата, страните в съдебния  процес, доказателствата и доказателствените средства.

            В заключителната част бяха обсъдени и основните правила за взаимодействие с медиите, отнасящи до реда и начина за предоставяне на информация на медиите. Бяха дискутирани предложения и становища, имащи за цел подобряването на достъп до информация, осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на Окръжен съд – Шумен и повишаване на общественото доверие.

            На срещата присъстваха представители от почти всички медии в града. Независимо от дългодишния си опит в отразяването на съдебни дела, време за тематичния курс намериха и утвърдили се в професията репортери.

            Времето, разбираемо не стигна за всичко, но срещата бе взаимно полезна и всички се обединиха около идеята да има още такива.

            ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН честити празника на всички юристи, с пожелания за здраве, сили, професионални успехи и благополучие !


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН И СЪДИЛИЩАТА ОТ ШУМЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

      На 10 март 2017 година в Съдебната палата в гр. Шумен се проведе годишно отчетно събрание на ШОС и районните съдилища от областта. Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – административен ръководител на Апелативен съд Варна, Янко Янков – заместник административен ръководител и ръководител на наказателно отделение при Апелативен съд Варна, Окръжния прокурор на Шумен Маргарита Георгиева, Ялчън Расим - директор на ОД на МВР Шумен, Калин Кръстев – директор на ТДНС Шумен.
      1404 дела са постъпили в Окръжен съд Шумен през 2016г., а разгледани са 1559. Това сочат данните от годишния отчет на съда. Приключените дела са 1400, от които 582 наказателни и 818 граждански, търговски и фирмени. По този начин съдът се нарежда на едно от първите места по резултати сред съдилищата от Апелативен район Варна. Средно месечния брой дела, разгледани от съдия през 2016г. е в размер на 9,28 дела. Всеки съдия е свършил средно по 8,33 дела на месец. От свършените дела 91% са приключили в тримесечен срок. През 2016г. Окръжния съд е работил в състав от 14 съдии и 36 служител.
      Шуменски районен съд е работил в състав от 17 съдии и 45 служители. За изминалата година в съда са постъпили 6548 дела, разгледани са 7039 дела, а приключените дела са 6630, от които 3269 наказателни и 3361 граждански и търговски. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2016г. е в размер на 36,47 дела. Всеки съдия е свършил средно по 34,35 дела на месец.
      Районен съд Нови пазар е работил в състав от 4 съдии и 21служители. За изминалата година в съда са постъпили 2061 дела, разгледани са 2231 дела, а приключените дела са 2059, от които 721 наказателни и 1338 граждански и търговски. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2016г. е в размер на 48,50 дела. Всеки съдия е свършил средно по 44,76 дела на месец.
      Районен съд Велики Преслав е работил в състав от 3 съдии и 16 служители. За изминалата година в съда са постъпили 1269 дела, разгледани са 1369 дела, а приключените дела са 1251, от които 473 наказателни и 778 граждански и търговски. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2016г. е в размер на 38,03 дела. Всеки съдия е свършил средно по 34,75 дела на месец.

      Административният ръководител на Апелативен съд Варна даде много добра оценка за работата на магистратите и съдебните служители в съдилищата от Шуменски съдебен район. За дългогодишната всеотдайна дейност и показани добри резултати в дейността на Окръжен съд Шумен под ръководството на съдия Нели Батанова, последната бе удостоена с плакет връчен от г-жа Аракелян - Председател на Апелативен съд Варна.


Окръжен съд - Шумен

 

СЪОБЩЕНИЕ 

до всички медии

 

 

                  На 10.03.2017г. от 11.00 ч. в Зала № 9 на етаж 3 в съдебната палата ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съдилищата от Шуменски съдебен район за 2016г. Всички медии, които имат желание да отразят събитието да заповядат на същата дата от 13.00 ч. в зала № 9 на етаж 3 в Съдебната палата за пресконференция с Административните ръководители – Председатели на Окръжен съд гр. Шумен и Апелативен съд Варна. При наличие на предварително подготвени въпроси молим да ги изпратите на - e-mail: shos@court-sh.org

 

 


 АРХИВ 2017