АРХИВ 2018


Прессъобщение – 14.12.2018г.

 

Новите съдебни заседатели на Шуменски окръжен съд положиха клетва

 

      На тържествена церемония днес в Съдебната палата 53 съдебни заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Шумен. За голяма част от тях това е първи мандат, който ще продължи до 2022г.

„Бъдете отговорни, това е послание, но и ваше задължение“ каза в обръщението си към новите съдебни заседатели Административния ръководител и Председател на ШОС съдия София Радославова.

    Денят продължи с обучение, в което съдия Светлин Стефанов разясни статута, правата и задълженията на съдебния заседател.

 

 

 


Прессъобщение – 13.12.2018г.

 

Окръжен съд – Шумен е сред лидерите в Образователната програма

 

    В началото на тази седмица съдии и служители на Окръжен съд – Шумен – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” участваха в Третата годишна среща на представители на органи на съдебна власт, ангажирани активно с Образователната програма на ВСС и МОН.

    Работният форум бе организиран по инициатива на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

    Целта на срещата бе да се представят установени добри практики, въведени иновативни подходи, обществената подкрепа и взаимодействието с органите на местно самоуправление, институции и организации.

    Единствено Окръжен съд – Шумен от всички участници в рамките на презентацията си, представи и 10 минутен клип, като рекламен материал за Образователната програма. 

    Окръжен съд – Шумен получи висока оценка за представянето си във форума и участието в Образователната програма, като орган на съдебна власт с принос в развитието й, и с реално постигнати успешни резултати.

    Припомняме, че съдът участва в тази социална програма от самото й стартиране през 2014г. През годините благодарение на старанието и отдадеността на магистратите и служителите тя се разви и разшири обхвата си. Настоящата учебна година  започна с рекорден брой ученици в пет училища.

    Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

 

    През месец януари 2019г. Окръжен съд – Шумен ще представи на обществеността филм- симулативен процес „Съдебен процес – грабеж и разпространение на наркотици в двора на училището“, както и рекламния клип.

    Главни герои във филма са ученици – участници в Образователната програма.


СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО НОВОИЗБРАНИТЕ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД,

НАЗНАЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ ОТ 01.11.2018 г. на

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД -ВАРНА

С   МАНДАТ    2019 – 2022 г. /4 г./

              

 

Уважаеми дами и господа,

 

          С настоящото Ви информираме, че  на 14 декември 2018 г.  /петък/ от 10:00 часа в зала № 9, ет. 3 на Съдебна палата – Шумен пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Шумен ще се състои полагането на клетва от новоизбраните съдебни заседатели към ШОС и ще им бъде проведено задължително първоначално обучение съгласно чл. 73, ал.6 от ЗСВ с обща продължителност до 4 астрономически часа.

           Присъствието на всички съдебни заседатели   към Окръжен съд – Шумен  е задължително.

 

 

  От ръководството на Окръжен съд - Шумен


Прессъобщение – 23.11.2018г.

 

Шуменски окръжен съд в челната петица

 

Днес на официална церемония Окръжен съд – Шумен откри своя Център за спогодби и медиация. Той е едва пети в страната. Празника започна със слово на Административния ръководител – Председател на ШОС съдия София Радославова. Почетни гости на събитието бяха г-жа Ванухи Аракелян – Административен ръководител- Председател на Апелативен съд – Варна и г-н Марин Маринов – Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна. В обръщението си съм изпълнената със съдии, служители, адвокати, медиатори и журналисти зала съдия Радославова сподели за пътя, който е изминат, за да се реализира тази идея.  Окръжния съд – Шумен за пореден път доказа стремежа си към развитие, иновативност и прозорливост в своята дейност като институция.

Обръщение към гостите отправиха и г-жа Аракелян, която поздрави всички и изрази убеденост в успеха на начинанието.

 Председателят на Окръжен съд – Варна г-н  Маринов сподели челния опит на ръководения от него съд по приложението на медиацията при решаване на спорове. Той подкрепи нашия окръжен съд и изрази готовност за съдействие и взаимопомощ, така щото тази щадяща гражданите процедура да заработи пълноценно на територията на съдебен район Шумен.

Поздравления отправиха още първият медиатор в града г-н Красен Пейчев и секретаря на Адвокатски съвет – Шумен адвокат Галина Бонева.

Тържеството продължи с откриването на самият център, който се помещава на ет. 1 в съдебната палата.

Председателите на Окръжен съд – Шумен г-жа София Радославова и Районен съд – г-н Емилиян Ангелов подписаха споразумение за сътрудничество.

 Те отговориха и на множеството въпроси на журналистите. Тук е мястото да кажем, че тържеството бе удостоено с присъствие от всички национално представени в града и местни медии. В специално обръщение към тях Председателят на Окръжния съд отправи своята покана за сътрудничество към това благородно и насочено към обществото начинание.

Гостите по традиция бяха посрещнати в Центъра с топла пита.

Окръжен съд- Шумен благодари на всички, че споделиха този празник !


Прессъобщение – 14.11.2018г.

 

     Окръжен съд – Шумен е организатор и домакин на регионално обучение на тема „Данъчни престъпления“. Обучението се реализира в партньорство с Националния институт по правосъдие и е част от проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието.“

    Участници в семинара са съдии, прокурори и следователи от съдебните райони Шумен, Разград и Търговище.

    Лектор на обучението е г-жа Ваня Савова-Цветанова – Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен.

 


Прессъобщение  - 02.11.2018г.

 

                 Окръжен съд – Шумен е домакин на регионално обучение на тема: „Правни проблеми при съдебната делба”, организирано по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", Дейност 2 „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”. Обученията в този формат продължават да отговарят на високите изисквания на магистратите, като традиционно биват посочвани като удачен и подходящ обучителен подход.

                Лектор на обучението е г-жа Камелия Маринова  - съдия във Върховен касационен съд, която говори пред магистрати и съдебни помощници от Шуменския  съдебен район за съдебната делба като особено исково производство, за спорове относно действителността на завещания, специфични спорове и производства, свързани с наследяването и др. практически проблеми.

 


Прессъобщение – 10.10.2018г.

 

Огромен интерес към образователната програма на Окръжен съд – Шумен

 

    С рекорден брой учащи започна образователната програма на Окръжен съд – Шумен  през настоящата учебна година. 15 паралелки с ученици между 9-ти и 11- ти класове  на  СУ „ Йоан Екзарх Български“ гр.Шумен, СУ „ Н.Й.Вапцаров“ с.Венец, СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ гр.Върбица, ПГ по икономика гр.Шумен и ППМГ „ Нанчо Повович“ гр.Шумен ще бъдат аудиторията на съдиите – лектори от Окръжен съд – Шумен. Общо шестима съдии от наказателно и търговско отделения на ШОС ще са лектори в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” Те ще презентират общо десет теми пред учащите, като всеки един клас в рамките на учебната година ще премине този своеобразен лекционен курс.

    Началото бе дадено днес с лекция, представена от съдия Светлин Стефанов пред ученици от 11-ти клас на ПГ по икономика гр.Шумен.

    „Структура на съдебната власт”, „Представяне на професията съдия”, „Превенция срещу употреба на наркотични вещества”, „Трафик на хора” , „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие”, „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите“, „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата“ са само част от темите, които ще достигнат до подрастващите в училищата - партньори.

    Заявеният интерес към програмата, реализирана от Окръжен съд – Шумен надмина очакванията в стремежа към разширяване на обхвата на проекта. Общо осем училища с над 47 паралелки от цялата област заявиха участие за тази учебна година.

    Припомняме, че Програмата се осъществява по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

 


Прессъобщение – 04.10.2018г.

   

     Магистратите от Окръжен съд – Шумен проведоха работна среща с експерти по проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“.

    Срещата е по повод изготвения междинен тримесечен доклад от проведено гражданско наблюдение за работата на съда. Външни експерти в лицето на Иван Иванов – психолог, Калин Славов – юрист и Светла Сивчева – експерт по социални дейности представиха пред съдиите от ШОС в резюме междинният доклад и направените в него препоръки. Именно те бяха предмет на дискусията по време на срещата.

    Припомняме, че Окръжен съд – Шумен е партньор по Проекта, който е с продължителност 17 месеца и ще приключи в края на месец януари 2019г.   Реализира се от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел  чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на  съда да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт. Партньор по проекта е и Районен съд – Шумен.

 


Прессъобщение – 03.10.2018г.

   

     Окръжен съд – Шумен е домакин на обучителен семинар по проект „ECLI – BG„  на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България – необходимост и практически ползи в работата на юристите“.

    Съдии и служители на окръжния съд в града и районните съдилища от съдебния район бяха запознати от лекторите Душана Здравкова и Захари Янков с необходимостта от ползването на практика на съдилищата от други държави членки, със съществуващите затруднения при търсенето на съдебна практика и начините за преодоляването им, с необходимостта от въвеждането на общ стандарт за съдебна практика в ЕС, с достъпа до съдебна практика на държави –членки на ЕС чрез Интерфейса за търсене по ECLI и трансграничните правни информационни услуги.

    Национален координатор за въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България е Висшия съдебен съвет /ВСС/. В това си качество ВСС оказва съдействие и подкрепа на проекта, осъществяван от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Евпорейския съюз.

    Целта на проекта е да се въведе Европейски идентификатор за съдебна практика в създадения и поддържан от ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове и да се установи свързаност с Интерфейса за търсене на Европейския портал за електронно правосъдие е-Justice.

 


 

Прессъобщение – 02.07.2018г.

 

Младши съдия от днес попълва магистратските редици в Окръжен съд – Шумен

 

 

      Младши съдия Ненка Цветанкова встъпи в длъжност днес в Окръжен съд – Шумен. На официална церемония, в присъствието на всички магистрати от окръжния съд тя прочете клетвения лист и подписа акта си за встъпване в длъжност.

    Мъдрост, обективност и решителност пожела председателя на съда София Радославова към младия колега в приветствието си.

    Младият магистрат е родом от гр.Панагюрище. Завършила е Езиковата гимназия в гр.Пазарджик. С пълен отличен се е дипломирала през 2014г. в Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски“. Стажувала е в Европейския съд в Люксембург. Владее перфектно немски език.

    Кариерата си започва като младши разследващ полицай в ОД на МВР – Пазарджик през 2015г. През 2017г. печели конкурс на ВСС за младши съдия.

    Завършва през настоящата 2018г. деветмесечното си обучение в Националния институт по правосъдие, като отличник на випуска.

    От днес е в редиците на Окръжен съд – Шумен.

 


 

Окръжен съд – Шумен завърши учебната 2017/2018г.

   

Последният звънец за учебната 2017/2018г. удари днес и за Окръжен съд – Шумен. Часът се проведе с учениците от 10 б клас на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен, в края на който получиха и своите удостоверения за участието си в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”

В общо 144 учебни часа, в 3 училища / СУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен, ПГМЕТТ „ Христо Ботев“ – Шумен и СУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Венец/ пред ученици от 9 до 11 клас изнесоха през годината своите лекции съдиите и служителите на Окръжен съд – Шумен.

Усилията на ШОС за разширяване на обхвата на пилотната програма на ВСС с цел обогатяване на учениците им по правна култура, превенция сред подрастващите и отворено към обществото правосъдие, а оттам и към повишаване на доверието в съдебната власт и конкретно към Окръжен съд – Шумен не останаха безплодни.

Откровеният интерес на децата и желанието им да продължат срещите си с магистрати и служители от институцията дават допълнителен стимул в това благородно начинание и усещането за удовлетвореност от свършеното.

Амбициите на Окръжен съд – Шумен не свършват до тук. Те допълнително се подхранват и от факта, че за следващата учебна година има запитвания, а и заявени желания и от други училища в областта да станат партньори на съда.

Окръжен съд – Шумен изразява своята благодарност към ръководствата на училищата – партньори за доброто сътрудничество и взаимодействие, с което от своя страна дадоха възможност да стигнем до повече деца, в името на самите тях.

А на всички ученици пожелаваме весела и „безаварийна“ ваканция !

 


Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Шуменския окръжен съд за мандат 2019 – 2022 година.

 

 

Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:

 

1. Да са дееспособни български граждани;

2. Да са на възраст от 21 до 68 години;

3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

4. Да имат завършено най-малко средно образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. Да не страдат от психични заболявания;

7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Шумен, че, ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред Шуменския окръжен съд;–

8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;

11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към Шуменския окръжен съд.

 

Документи, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Шумен:

 

1.  Молба свободен текст, в която задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата;

2.  Подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.  Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;

4.  Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;

5.  Две препоръки и данни за контакт с двете лица, които са направили препоръките, към които общинските съветници да се обръщат за допълнителна информация по препоръките;

6.  Мотивационно писмо;

7.  Писмено съгласие;

8.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9.  Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. Срок за подаване на документите от кандидатите за съдебни заседатели: от 1 юни 2018 година до 20 юни 2018 година включително на гише № 3 в сградата на Община Шумен. Комисията за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 12-ти и 13-ти юли 2018 година, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати. Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев

 


Окръжен съд – Шумен завърши учебната 2017/2018г. в Община Венец

 

Четвърта поредна година Окръжен съд – Шумен участва в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.”. Програмата се осъществява по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Основни цели на пилотната образователна програма са обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие, постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие, повишаване на доверието в съдебната власт.

Стремежа на Окръжен съд – Шумен да разшири обхвата на програмата сред учащите даде положителни резултати. През учебната 2017-2018г. пълен лекционен курс

 по теми като „Структура на съдебната власт”, „Представяне на професията съдия”, „Превенция срещу употреба на наркотични вещества”, „Трафик на хора” , „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие”, „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите“, „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата“ изнасят съдии и служители на Окръжния съд пред ученици от 9 до 11 клас в три училища от област Шумен.

    СУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Венец бе едно тях. През целия втори учебен срок лекторите от Окръжен съд – Шумен посещаваха децата в класните им стаи в средищното училище в общинския център. Последният час за учебната година за неговите ученици се проведе в съдебната палата, където имаха възможността да се запознаят с реда в сградата и съдебната зала. Прожекцията на симулативен наказателен процес предизвика нескрит интерес. Възможността да се снимат в съдебната зала допълни емоциите на децата от този последен час за година. Те получиха като подарък и Конституцията на Република България, специално осигурена от Висшия съдебен съвет за образователната програма.

 

 


Прессъобщение – Проект 1 част

 

    Приключи първата част от проекта, в който като партньори участват Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен. Проекта „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел  чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.

    За изпълнението на тази цел през първия етап, който започна в края на месец септември и продължи 6 месеца се проведе проучване и идентифициране на прилагани от Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен мерки за достъп до правосъдие на граждани, фирми и хора с увреждания, както и на антикоруционни механизми за гарантиране на независимост и прозрачност в работата на магистратите.

    В рамките на проучването са анкетирани 485 лица – 400 граждани и 85 представители на фирми и институции от област Шумен. Анкетните карти насочени към гражданите съдържат 20 въпроса, с които да се даде „поглед отвън“ на двете съдилища от страна на широката общественост. Проведени са и 112 интервюта с лица работещи в системата на правораздаването / съдии, служители, съдебни заседатели и адвокати/ по въпросник съдържащ 15 въпроса.

    Резултатите от проучването са анализирани от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, които са извели като констатации проблемите и постиженията на съда като цяло и те са намерили своето място в представеният доклад.

 Обективният анализ показва, че са налице редица достижения на двете съдилища по отношение на достъпа на граждани до правосъдие, стриктно спазване на законодателството, свързано с независимост и антикорупционни мерки, които обаче остават недостатъчно познати за широката общественост.  Задачата е да се положат целенасочени и устойчиви действия за реално отваряне и отчитане действията на Окръжен съд – Шумен и Районен съд  - Шумен навън, за да се подобри образа и доверието към работещите в системата.

В доклада се предлагат  и редица мерки в областите на оценка на съдилищата, които да бъдат обект на последващо гражданско наблюдение с цел констатиране и придвижване към по-позитивен публичен образ и подобрено функциониране.

 

Тези мерки са организационни и технически, като важно условие е те да бъдат комуникирани и развити постепенно и устойчиво, в процес на взаимодействие с обществеността и са в три основни посоки.

 

Приложението ТУК

 

Доклада бе представен днес от представители на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ на административните ръководители на двете съдилища в гр.Шумен – съдия София Радославова и съдия Емилиян Ангелов.

Част от въпросните мерки са водещи в концепциите за стратегическо управление на Председателите на Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен и вече е в ход тяхното изпълнение.

Предстои обсъждане на така дадените препоръчителни мерки на общите събрания на съдиите в Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен, с цел предприемане на действия по изпълнение на мерките непротиворечащи на закона.

 


Прессъобщение

 

    При огромен интерес по повод денят на Конституцията на Република България премина днешния ден в съдебната палата.

Окръжен съд – Шумен и Окръжна прокуратура -  Шумен отвориха вратите си за всички желаещи да посетят кулоарите на двете институции. На гости на магистратите и служителите от съда бяха дошли ученици от СУ „Йоан Екзарх Български”,  СУ „Трайко Симеонов”, ППМГ „Нанчо Попович„, ПГМЕТТ „Христо Ботев“ и ПГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“.  Възпитаниците на петте училища в града бяха посрещнати от Административния ръководител и Председател на Окръжен съд-Шумен съдия София Радославова.

В зала № 9 на съдебната палата,  те бяха запознати от съдия Светлин Стефанов с  разделението на властите според Конституцията на Република България, с  функциите на съдебната власт и структурата на съдебната система. Залата едва побра всички гостуващи на магистратите.

Ученичките от 10 б клас на СУ „Йоан Екзарх Български“ Белмин Арифова, Ивета Иванова и Михаела Георгиева представиха на връстниците си презентация за историята на Българската Конституция от 1879г. до днес.

Накрая всички гости на Окръжен съд - Шумен и Окръжна прокуратура – Шумен получиха подарък – Конституция на Република България със специално послание: „Скъпи ученици, Държите в ръцете си отпечатан върховния закон на държавата. В него са заложени принципите на правовия ред, който е гарант за спазване правата и свободите на гражданите. Работете усърдно над себе си, развивайте своите таланти и помнете, че по който и път да поемете в развитието си, трябва да познавате и спазвате законите, като знаете, че Правото е изкуство на доброто и справедливостта“, се казва още в обръщението цитирайки латинска сентенция.

Но това не беше всичко. Ангелски звън огласи съдебната палата в гр.Шумен. Гордостта на Шумен и лауреатите на множество национални и международни отличия, децата от хор „Бодра песен“ също бяха сред гостите. Концертният им състав поздравиха съдии, прокурори и съдебни служители по повод професионалният им празник с няколко изпълнения от своя богат репертоар.

Празника завърши с изпълнение на Химна на Република България.

 


Окръжен съд – Шумен и Административен съд – Шумен

 полагат началото на съвместната инициатива „Достъпност и

 прозрачност в правораздаването“

 

Инициативата има за цел да спомогне за утвърждаването и развитието на партньорството между съдебните институции и регионалните медии, фокусиращи вниманието на обществото върху актуалните аспекти от дейността на съдилищата.

 

Програмата стартира на 16.04.2018г. по повод Деня на Търновската конституция и ще продължи една година, след което на медиите, спомогнали за популяризиране дейността на съдилищата и повишаване информираността на гражданите, ще бъдат връчени отличия за съвместната работа.

 

Акцентът при избора ще бъде поставен върху проявения опит и познания в материята, всеотдайното служене на истината, адекватното диференциране на темите и спазването на етичните стандарти.

 За контакти: Владимир Георгиев – пресаташе в Административен съд – Шумен, и Стилиян Стилиянов – пресаташе в Окръжен съд – Шумен.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Окръжен съд – Шумен и Окръжна прокуратура – Шумен канят всички желаещи да посетят съдебната палата на 16.04.2018г. в 11.00 часа.  Вратите на съдебната власт се отварят за всички членове на обществото по повод Денят на Българската Конституция.

    Посетителите ще имат възможност да слушат кратка лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебна власт. Структура на съдебната система.“, както и да се запознаят с историята на Конституцията, която ще бъде презентирана от ученици от СУ „Йоан Екзарх Български“.

Точно в 12.00 ч. представителният състав на хор „Бодра песен“ ще изнесе кратък концерт по повод празника.

    Председателят на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова ще поздрави всички магистрати и служители в съдебната палата.

    Място : ет. 3 /пред съдебна зала № 9/

     Очакваме Ви!

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН И СЪДИЛИЩАТА ОТ ШУМЕНСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ ЗА 2017 г.

 

      На 09 март 2018 година в Съдебната палата в гр. Шумен се проведе годишно отчетно събрание на Окръжен съд - Шумен и районните съдилища от Шуменски съдебен район.

 Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд Варна, Милен Славов – заместник административен ръководител и ръководител на гражданско отделение при Апелативен съд Варна, Росица Цветкова – административен ръководител – Председател на Административен съд – Шумен, Маргарита Георгиева – Окръжен прокурор и Административен ръководител  на Окръжна прокуратура - Шумен,  ст. Комисар Ялчън Расим - директор на ОД на МВР Шумен, Веселин Велков – директор на ТДНС Шумен, административните ръководители – Председателите на районните съдилища в гр.Шумен, гр.Нови пазар и гр.Велики Преслав.

      1128 дела са постъпили в Окръжен съд Шумен през 2017г., от които 433 наказателни, 345 граждански, 223 търговски и 127 фирмени дела. Разгледаните дела са 1287. Това сочат данните от годишния отчет на съда. Приключените дела са 1163. По този начин съдът се нарежда на едно от първите места по резултати сред съдилищата от Апелативен район Варна. Средно месечния брой дела, разгледани от съдия през 2017г. е в размер на 7,60 дела. Всеки съдия е свършил средно по 6,92 дела на месец. От свършените дела 92% са приключили в тримесечен срок. През 2017г. Окръжния съд е работил в състав от 14 съдии и 36 служител.

      Шуменски районен съд е работил в състав от 15 съдии, при щат 17.  За изминалата година в съда са постъпили 7048 дела, разгледани са 7457 дела, а приключените дела са 6998. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2017г. е в размер на 39,46 дела. Всеки съдия е свършил средно по 37,03 дела на месец.

      Районен съд Нови пазар е работил в състав от 4 съдии. За изминалата година в съда са постъпили 2221 дела, разгледани са 2393 дела, а приключените дела са 2215. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2017г. е в размер на 53,18 дела. Всеки съдия е свършил средно по 49,22 дела на месец.

      Районен съд Велики Преслав е работил в състав от 3 съдии. За изминалата година в съда са постъпили 1448 дела, разгледани са 1578 дела, а приключените дела са 1445. Средномесечния брой дела, разгледани от съдия през 2017г. е в размер на 43,83 дела. Всеки съдия е свършил средно по 40,14 дела на месец.

 

      Административният ръководител на Апелативен съд Варна даде много добра оценка за работата на магистратите и съдебните служители в съдилищата от Шуменски съдебен район.

 

 


 

 


 АРХИВ 2018