АРХИВ 2012


 

На 20.12.2012 г. в съдебна зала №9 от 9.30 ч. предстои обявяване на присъда по НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен. Подсъдими по делото са:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

По време на обявяване на присъдата в зала №9 ще бъдат допуснати само страните по делото, подсъдимите, техните близки и защитници.

Журналистите ще могат да наблюдават заседанието в зала №5 при същите условия и пропускателен режим с разликата, че в рамките на зала №5 ще бъде разрешен звукозапис.

Фото и видеозаснемане в останалата част на сградата както и в зала №9 преди обявяването на присъдата ще бъдат разрешени само след предварително уведомление и разрешение от председателя на съда.

 

На 20.12.2012 г. служебния вход ще бъде затворен до 12.00 ч. Преминаването на всички магистрати и служители ще се осъществява през централния вход.

 


НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

05.11.201209.11.2012 от 9.00 ч.

12.11.201216.11.2012 от 9.00 ч.

19.11.201222.11.2012 от 9.00 ч.

26.11.201230.11.2012 от 9.00 ч.

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим


 НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

24.09.201228.09.2012 от 9.00 ч.

01.10.201205.10.2012 от 9.00 ч.

08.10.201209.10.2012 от 9.00 ч.

15.10.201218.10.2012 от 9.00 ч.

30.10.201202.11.2012 от 9.00 ч.

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим


НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

15.06.2012   от 9.00 ч.

18.06.201221.06.2012 от 9.00 ч. 

02.07.201206.07.2012 от 9.00 ч. 

09.07.201213.07.2012 от 9.00 ч. 

23.07.201226.07.2012 от 9.00 ч. 

30.07.201231.07.2012 от 9.00 ч.

 

01.08.201203.08.2012 от 9.00 ч.

06.08.201207.08.2012 от 9.00 ч. 

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим

 


НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

23.04.201226.04.2012 от 9.00 ч.

14.05.2012 – 17.05.2012 от 9.00 ч. 

29.05.201201.06.2012 от 9.00 ч. 

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Д О  В С И Ч К И      М Е Д И И

 

              Ръководството на Окръжен съд гр. Шумен се извинява на всички медии и журналисти за закъснението на пресконференцията обявена за 16.03.2012г. и кани всички които не са имали възможност да изчакат а имат желание да получат информация за работата на съдилищата от Шуменски съдебен район през 2011г. да заповядат на 19.03.2012г. от 8.30 ч. в зала № 5 на етаж 2 в Съдебната палата.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Д О  В С И Ч К И      М Е Д И И

 

              На 16.03.2012г. от 11.00 ч. в Зала № 2 на етаж 1 в съдебната палата ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съдилищата от Шуменски съдебен район.

              Всички медии, които имат желание да отразят събитието могат да заповядат на същата дата от 12.00 ч. в зала № 5 на етаж 2 в Съдебната палата за кратка среща с ръководството на Окръжен съд гр. Шумен.

              При наличие на предварително подготвени въпроси молим да ги изпратите на - e-mail: shos@court-sh.org


О К Р Ъ Ж Е Н   СЪД – Г Р. Ш У М Е Н

О Б Я В Я В А

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

  “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР- ПРОТОКОЛИСТ”

В  ОС – ШУМЕН

 

              Извлечение от Протокол от 05.02.2012г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 07-15/09.01.2012г. на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен.

 

                       I. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

1. Геновева Панайотова Стоева - 15т.

2. Мария Георгиева Цанева - Стоянова - 12т.

3. Христина Крумова Сърмова - 9т.

4. Дочка Стоянова Атанасова - 8т.

    Лейля Тефик Шефкъ - 8т.

    Нели Мирославова Иванова – 8 т.

    Светла Валентинова Дончева – 8 т.

5. Надежда Маринова Върбева - 7т.

    Румяна Радева Калчева - 7т.

    Цветанка Колева Тошева - 7т.

                   6. Божана Тошкова Асенова - 6т.

                       Виолетка Иванова Маринова  - 6т.

                       Десислава Иванова Димитрова – 6 т.

                       Катерина Стоянова Желязкова – 6 т.

                       Мая Мартинова Събева – 6 т.

         7. Петинка Стоянова Станков – 5 т.

                   8. Димитричка Делева Иванова – 4т.

                   9. Петранка Железова Пенчева - 3т.

 

Класираните кандидати на първите три места да се явят на събеседване с ръководството на съда на 20.02.2012г. от 16.00 ч. на четвърти етаж в сградата на съдебната палата.

 

                                         Предеседател: /п/ не се чете

                                                            

                                                          Членове:1/п/ не се чете

                                                                                                                                                                                                      2:/п/ не се чете


О К Р Ъ Ж Е Н   СЪД – Г Р. Ш У М Е Н

 

О Б Я В Я В А

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

  “ПРИСЛУЖНИК-ЧИСТАЧ”

В  ОС – ШУМЕН

 

           Извлечение от Протокол от 20.01.2012г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД- 07-14/09.01.2012г. на Административен ръководител на Окръжен съд гр. Шумен.

                       I. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

  1.  Станка Ангелова Евлогиева - 18т.

  2.  Надка Атанасова Белева – 17 т.

  3.  Надка Димитрова Стойчева - 16т.

       Красимира Добрева Стоянова - 16т.     

  4.  Диляна Иванова Герчева – 14т

       Панайотка Димитрова Панайотова 14т.

  5.  Галя Стоянова Илиева – 13т.

       Маргарита Йорданова Златанова – 13т.

       Недялка Станева Гинева – 13т.

6.      Силвия Георгиева Александрова – 12т.

Цветанка Русева Великова – 12т.

Наталия Стоянова Николова – 12т.

7.      Катя Денева Негованова – 11т.

Десислава Страхилова Иванова – 11т.

Валя Иванчева Иванова – 11т.

Христина Крумова Сърмова – 11т.

8.      Стоянка Йорданова Тодорова – 10т.

Мариана Костадинова Илиева – 10т.

Радка Ганчева Василева – 10т.

Виолета Желева Иванова – 10т.

Марияна Димитрова Стоянова – 10т.

Светлана Накова Кънчева – 10т.

Бояна Евтимова Боянова – 10т.

9.      Лозена Димитрова Пенева – 9т.

Пенка Христова Величкова – 9т.

10.  Ваня Петрова Иларионова – 8т.

Христо Герчев Христов – 8т.

Живка Любомирова Тодорова – 8т.

Петранка Железова Пенчева – 8т.

   

    Класираните кандидати на първите три места да се явят на събеседване с ръководството на съда на 30.01.2012г. от 14.00 ч. на четвърти етаж в сградата на съдебната палата.

 

                                          Председател: /п/ не се чете

               Членове: 1/п/ не се чете                                     2/п/ не се чете

                                                            

 


О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

 

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

 

1. Надежда Маринова Върбева

2. Геновева Панайотова Стоева

3. Нели Мирославова Иванова

4. Десислава Иванова Димитрова

5. Дочка Стоянова Атанасова

6. Светла Валентинова Дончева

7. Лейля Тефик Шефкъ

8. Божана Тошкова Асенова

9. Яна Стефанова Робева - Николова

10. Мария Георгиева Цанева - Стоянова

11. Румяна Радева Калчева

12. Катерина Стоянова Желязкова

13. Петинка Стоянова Станкова

14. Петранка Железова Пенчева

15. Димитричка Делева Иванова

16. Цветанка Колева Тошева

17. Мая Мартинова Събева

18. Христина Крумова Сърмова

19. Виолетка Иванова Маринова

     

Вторият етап от конкурса ще се състои на 03.02.2012г. от 09.00 ч. в заседателна зала №12, ет. 4 на Съдебната палата.

 

Класирането на кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло и в интернет страницата на съда 13.02.2012г.

 

За събеседването  с административното ръководство на съда кандидатите класирани на първите три места ще получат допълнително съобщение.

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: п/ не се чете/

                                                            

    ЧЛЕНОВЕ:  1 п/ не се чете/

                      

                                                             2 п/ не се чете/

 

                                                            

 

                                                                     

 

                                                  

                                         

                                                                                          Приложение № 2

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

 

 

1. Лиляна Иванова Петрова – липсва мотивационно писмо и карта за предварителен медицински преглед.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п/ не се чете/

                                                             

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. п/ не се чете/

 

                                                                                                                                    2 п/ не се чете/

 


О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “ЧИСТАЧ”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

1. Галя Стоянова Илиева

2. Лозена Димитрова Пенева

3. Стоянка Йорданова Тодорова

4. Панайотка Димитрова Панайотова

5. Станка Ангелова Евлогиева

6. Ваня Петрова Иларионова

7. Надка Димитрова Стойчева

8. Силвия Георгиева Александрова

9. Катя Денева Негованова

10. Цветанка Русева Великова

11. Десислава Страхилова Иванова

12. Маргарита Йорданова Златанова

13. Недялка Станева Гинева

14. Мариана Костадинова Илиева

15. Радка Ганчева Василева

16. Виолета Желева Иванова

17. Христо Герчев Христов

18. Мариана Димитрова Стоянова

19. Надка Атанасова Белева

20. Наталия Стоянова Николова

21. Пенка Христова Величкова

22. Живка Любомирова Тодорова

23. Диляна Иванова Герчева

24. Светлана Накова Кънчева

25. Петранка Железова Пенчева

26. Валя Иванчева Иванова

27. Христина Крумова Сърмова

28. Бояна Евтимова Боянова

29. Красимира Добрева Стоянова

 

С протокол №1/09.01.2012г. комисията за провеждане на конкурса реши да проведе събеседване с кандидатите, което ще се състои на 20.01.2012г. от 09.30ч. в заседателна зала №12, ет. 4 на Съдебната палата.

Класирането на кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло и в интернет страницата на съда 25.01.2012г.

За събеседването  с административното ръководство на съда кандидатите класирани на първите три места ще получат допълнително съобщение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................                                                                                                   /София Радославова/

ЧЛЕНОВЕ:  1 .......................                                             2 ............................

/Ивалина Иванова/                              /Стилиян Стилиянов/

 

 

 

Приложение № 2

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Г Р. Ш У М Е Н

 

СПИСЪК

 

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА “ЧИСТАЧ”

В ОКРЪЖЕН   СЪД   гр. ШУМЕН

 

 

1. Евелина Тодорова Карталова  – липсва служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;

2. Лиляна Иванова Петрова – липсва мотивационно писмо и карта за предварителен медицински преглед;

3.  Недялка Илиева Раденкова – липсва автобиография;

4. Божана Тошкова Асенова – липсва заявление и диплом за завършено средно образование.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................

/София Радославова/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1............................

/Ивалина Иванова/

 

 

 

2 ............................

/Стилиян Стилиянов/

 


НОХД № 303/2011г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, образувано по Обвинителен акт по ПД - №13/2011г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен с подсъдими:

 

Петър Видинов Стоянов

Васил Петков Костов

Янко Христов Попов

Георги Вълев Вълев

Петър Спасов Атмаджов

Райчо Георгиев Стойнев

 

продължава с насрочени съдебни заседания на:

 

23.01.201227.01.2012 от 9.00 ч.

06.02.2012 – 10.02.2012 от 9.00 ч. 

20.02.2012 – 24.02.2012 от 9.00 ч. 

05.03.2012 – 09.03.2012 от 9.00 ч. 

19.03.201223.03.2012 от 9.00 ч. 

 

Делото ще се разглежда в зала №9 на Съдебната палата.

 

Журналистите ще могат да наблюдават съдебните заседания в зала №5 при същите условия и пропускателен режим


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на  длъжност “съдебен  секретар-протоколист”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка.

 

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността съдебен секретар-протоколист се назначава лице, което:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • има завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е поставен под запрещение;
 • не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 • не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини
 • по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен
 • включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,  управител  или
 • изпълнителен  член  на  търговско дружество търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/,
 • ликвидатор или синдик;
 • не е народен представител;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления – 13.01.2012г.

На допуснатите до втория етап кандидати, ще се изготви списък, който ще се постави на

 информационното табло и в интернет страницата.

Втори етап – оценка по документи и практически изпит на компютър – 03.02.2012г. – 09.00ч.

Резултатите от класирането на кандидатите по точки ще бъде обявено на информационното табло

 и в интернет страницата на съда на 13.02.2012г.

Административното  ръководство на съда ще проведе събеседване с класираните на първите три места,

 за която дата и час ще бъдат уведомени лично.

Необходими документи:

Писмено заявление за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

-         мотивационно писмо;

-         автобиография;

-         копие от диплом за завършено образование ;

-         декларация  за липса на обстоятелства по чл. 152 от ПАРОАВАС;

-         декларация по чл. 156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС;

-         копие от документ за компютърна грамотност;

-         свидетелство за съдимост;

-         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства на НСС;

-         карта за предварителен медицински преглед.

 

*Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват

тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

 

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 303,

Регистратура на ШОС до 17.00 ч. на  06.01.2012г. При подаване на документи кандидатите могат да получат

 длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 054/850314.

 

 


Окръжен съд - Шумен

 

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на  длъжност “Чистач/прислужник/”

в Окръжен съд – Шумен – 1 /една/ щатна бройка.

 

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността чистач/прислужник/ се назначава лице, което:

 • е пълнолетен български гражданин;
 • има завършено средно образование;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е поставен под запрещение;
 • не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 • не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга,
 • с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до
 • четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
 • управител  или  изпълнителен  член  на  търговско дружество търговски пълномощник,
 • търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
 • не е народен представител;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления – 11.01.2012г.

На допуснатите до втория етап кандидати, ще се изготви списък, който ще се

 постави на информационното табло и в интернет страницата.

Втори етап – оценка по документи – 25.01.2012г.

Резултатите от класирането на кандидатите по точки ще бъде обявено на информационното табло

и в интернет страницата на съда на 25.01.2012г.- 15.00ч.

Административното  ръководство на съда ще проведе събеседване с класираните на първите три места,

 за която дата и час ще бъдат уведомени лично.

Необходими документи:

Писмено заявление за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

-         мотивационно писмо;

-         автобиография;

-         копие от диплом за завършено образование ;

-         декларация  за липса на обстоятелства по чл. 152 от ПАРОАВАС;

-         декларация по чл. 156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС;

-         свидетелство за съдимост;

-         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства на НСС;

-         карта за предварителен медицински преглед.

 

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Шумен , ул. “Съединение” № 1, ет.3, стая 303,

Регистратура на ШОС до 17.00 ч. на  06.01.2012г. При подаване на документи кандидатите могат да получат

длъжностна характеристика, заявление и декларации. За повече информация : телефон 054/850314.


 АРХИВ 2012