Актуален списък на вещите лица към ШОС за 2019 г.
 Практическо помагало за вещи лица

  Заявление
 Декларация 1
 Декларация 2
 Декларация 3

 

 

 Списък на съдебните заседатели с мандат 2019-2022 г.
 Наръчник на съдебния заседател