На Шуменски окръжен съд и Окръжна прокуратура със седалище град Шумен, за район
е определена административната територия на окръга.
Окръжен съд Шумен е второинстанционен по отношение на районните съдилища. Под
негова юрисдикция са обособени 3 районни съдилища в гр. Шумен, Нови пазар и 
Велики Преслав, а под юрисдикцията на районните съдилища са горепосочените на 
схемата общини.