Сградата на Съдебната палата в гр. Шумен има дълга и противоречива история. Проектът е дело на архитект Цонев. Представлява триетажна симетрична сграда. Четири големи каменни колони оформят централния вход. Между втория и третия етаж в двете странични крила и централното тяло също са поставени колони, служещи за украса. Първоначално сградата е била предназначена за Общински дом. Първата копка е направена на 14.IX.1905г. по инициатива на д-р Петър Кърджиев, тогавашен кмет на гр. Шумен. Много скоро, поради липса на средства, строежът е замразен за дълго време. След 25 години, на 17.XI.1925 г., Общинският дом е открит тържествено. През 1931 г. Общината продава сградата на Министерството на правосъдието за Съдебна палата. След 9.IX.1944 г. предназначението на сградата отново се променя - тук се е помещавал ОК на БКП, а от 1977г. - Художествената галерия. От 1991 г. сградата отново да действа като Съдебна палата. В момента в сградата се помещават Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Районен съд и Районна прокуратура.