С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Молба-декларация за встъпване и План за провеждането на стажа, който следва да попълните съобразно публикуваните Правила за провеждане на стажа и документите да представите на административния секретар – стая № 405, ет.4 при встъпването в длъжност.

Моля, запознайте се и с останалите документи, приложени в този раздел.

 1 Заявление - образец 1
 2 Заповед ШОС
 3 Правила стажанти
 4 План на стажа
 5 Молба-декларация
 6 Заявление до МП - образец 2
 7 Въпросник