УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.12.2019 г. ОКРЪЖЕН СЪД ШУМЕН Е С НОВ САЙТ, НАМИРАЩ СЕ НА УЕБ АДРЕС:

 https://shumen-os.justice.bg или натиснете ТУК

 Сайтът е разработен по Проект "Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт"
 ИНФОРМАЦИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ ЩЕ Е АКТУАЛНА ДО КРАЯ НА 2019 г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА, СТРАНИЦАТА НЯМА ДА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПОВЕЧЕ И / ИЛИ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕН ДОСТЪПА ДО НЕЯ.