ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
 ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
 ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
 ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 AПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН
 РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
 РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
 РАЙОНЕН СЪД НОВИ ПАЗАР

 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

 АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ШУМЕН
 НОТАРИУСИ В ГРАД ШУМЕН