Интернет страницата на Шуменския окръжен съд е организирана в десет главни менюта, като „Новини”, „Обявления”, „Структура”, „Отделения”, „Справки по дела” и „Информация”съдържат няколко подменюта.

    1. “Начало” отваря заглавната страница на съда.
    2. “Новини” – тук се публикуват актуални новини свързани с окръжен съд, прессъобщения по дела както и информация за текущи и бъдещи конкурси за свободни работни позиции. В подменю "Предложения/сигнали" могат онлайн да се подават предложения както и сигнали за корупция.
    3. “Обявления” – обявления от държавни и частни съдебни изпълнители, обяви за обществени поръчки.
    4. “Структура” – в това меню може да намерите информация за структурата на Шуменски съдебен окръг, съдебната палата и разположение на съдебните зали в окръжен съд, магистратите участващи в правораздавателния процес, както и кратка история град Шумен и шуменския съд.
    5. “Отделения” – тук може да намерите кратка информация за отделенията в окръжен съд.
    6. “Справки по дела” – в тази част е разположена информацията за графика на насрочените дела, свършените дела заедно с публикуваните решения, както и информация за дела с висок обществен интерес.

За да стигнете до публикуваните съдебни актове изберете главно меню „Справки по дела”, подменю „Свършени дела”, изберете година, месец. Отваря се таблица с всички свършени дела за избрания от вас месец, като в последната колонка „Резултат” се намират под формата на линкове пълните текстове на съдебните актове.

    7. “Информация” – в тази част еразположена информация за вътрешни административни актове, отчетни доклади на ШОС, декларации по ЗПКОНПИ,  образци на документи, полезна информация за вещи лица, съдебни заседатели и стажанти.
    8. “Връзки” – тук са публикувани полезни връзки към държавни институции, структури в съдебната система и партньорски огранизации.
    9. “Контакти” – полезна информация като адрес, телефони, банкови сметки и държавни такси събирани от съда.
   10. “Помощ” – помощно меню за организацията на интернет страницата.

         Благодарим ви, че посетихте информационната интернет страница на Шуменски          окръжен съд.