No

Име, фамилия

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ

1

 Нели Долапчиева

Съдебен деловодител

08.06.2018

24.04.2019

 

 

2

 Николинка Иванова

Съдебен деловодител

08.06.2018

24.04.2019

 

 

3

 Татяна Нешева

Съдебен деловодител 

08.06.2018

24.04.2019

 

 

4

 Росица Пейчева

Съдебен деловодител

07.06.2018

24.04.2019

 

 

5

 Валентина Димитрова

Съдебен деловодител

07.06.2018

09.05.2019

 

 

6

 Жулиета Серафимова

Съдебен деловодител

07.06.2018

09.05.2019

 

 

7

 Лилия Петрова

Съдебен деловодител

07.06.2018

03.05.2019

 

 

8

 Десислава Йорданова

Съдебен деловодител

07.06.2018

03.05.2019

 

 

9

 Петя Куртева

Съдебен деловодител

07.06.2018

23.04.2019

 

 

10

 Станка Ангелова

Съдебен секретар

07.06.2018

13.05.2019

 

 

11

 Силвия Методиева

Съдебен секретар

07.06.2018

13.05.2019

 

 

12

 Таня Кавърджикова

Съдебен секретар

08.06.2018

13.05.2019

 

 

13

 Галина Георгиева

Съдебен секретар

11.09.2018

13.05.2019

 

 

14

 Даниела Андонова

Съдебен секретар

08.06.2018

03.05.2019

 

 

15

 Жанета Дучева

Съдебен секретар

08.06.2018

10.05.2019

 

 

16

 Геновева Стоева

Съдебен секретар

08.06.2018

09.05.2019

 

 

17

 Станислава Стойчева 

Съдебен секретар 

08.06.2018

09.05.2019

 

 

18

 Иванка Стоянова 

Съдебен архивар 

07.06.2018

23.04.2019

 

 

19

 Теодора Иванова

Призовкар 

07.06.2018

10.05.2019

 

 

20

 Росица Георгиева 

Призовкар 

07.06.2018

10.05.2019

 

 

21

 Миленка Георгиева

Призовкар 

08.06.2018

13.05.2019

 

 

22

 Соня Пекова

Призовкар 

08.06.2018

13.05.2019

 

 

23

 Стилиян Стилиянов

Съдебен помощник

06.06.2018

08.05.2019

 

 

24

 Румяна Маринова

Съдебен помощник

07.06.2018

25.04.2019

 

 

25

 Галина Христова

Съдебен помощник

08.06.2018

09.05.2019

 

 

26

 Николай Николов

Системен администратор 

04.06.2018

10.05.2019

 

 

27

 Галена Тодорова

Управител съдебни сгради 

07.06.2018

10.05.2019

 

 

28

 Ивалина Иванова

Съдебен администратор 

08.06.2018

08.05.2019

 

 

29

 Татяна Чанкова

Човешки ресурси

08.06.2018

08.05.2019

 

 

30

 Светлана Атанасова

Главен счетоводител

08.06.2018

13.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларации на магистрати по ЗСВ